برنامه زمانبندی کارگاه های همایش

جهت شرکت در هر کارگاه مبلغ ثبت نام را به حساب شماره 143348210 بانک تجارت شعبه 1433 دانشگاه تربیت مدرس یا شماره کارت 4855-0327-8370-5859 به نام «لیاقت رحمتی مقدس انجمن مهندسی ساخت و تولید» واریز کنید. سپس تصویر رسید آن را همراه با نام و نام خانوادگی، شماره ملی و عنوان کارگاه مربوطه به آدرس ایمیل « yavar.anani@gmail.com » ارسال نمایید. شماره تماس: 02188220216


توضیحات مربوط به سیلابس و هزینه هر کارگاه را می توانید از لینکهای زیر مشاهده نمایید:


 

 

روشهای ایجاد کسب و کار با داده کاوی و اطلاعات مشتریان - (مدرس: آقای مهندس نظیفی)

کارگاه ردپای کربن زنجیره تامین (مدرسان: آقای دکتر شفیع پور/ خانم دکتر دلیر)

 از ایده تا محصول با فنآوری چاپ سه بعدی- ( مدرس: آقای دکتر رحمتی و همکاران)

فرآوری لیزری مواد؛ تکنولوژی لیزر و پیشرفت های اخیر کاربرد لیزر در صنعت ( مدرس: آقای دکتر مرادی)

نصب و استفاده از کرنش سنجها و Digital Image Correlation(DIC)-(مدرس: آقای دکتر نخودچی)