به ازای هر مقاله ای که فرد شرکت کننده در همایش ارائه میکند، مبلغ 100 هزار تومان به مبالغ جدول زیر اضافه خواهد شد. 

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
2,000,000 ریال
2
2,500,000 ریال
3
3,000,000 ریال
4
3,500,000 ریال
5
4,000,000 ریال
6
4,500,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.