از تمامی شرکت های فعال در زمینه مهندسی ساخت و تولید دعوت می شود تا در این گردهمایی سالانه حضور یابند. برای دریافت اطلاعات بیشتر با دبیرخانه کنفرانس تماس حاصل نمایید. 

تلفن: 88220216

ایمیل: conf.icme.2019 [at] gmail.com