بنام صنعتگر هستی

 اینجانب به عنوان دبیر کنفرانس مهندسی ساخت و تولید مجددا افتخار دارم که با همکاری اعضاء محترم هیئت مدیره و تمامی اعضاء انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران عملیات اجرایی و علمی شانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی  مهندسی ساخت و تولید ایران را که در آذرماه 1398 در تهران و در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی برگزار میشود را بر عهده داریم.

تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که کنفرانس ساخت و تولید یکی از گردهمائی های مهم مهندسی در کشور بوده و هر سال بیش از سال قبل حضور فعال اساتید گرانقدر، پژوهشگران فرهیخته و صنعتگران گرامی و دانشجویان محترم سطح علمی این همایش را ارتقاء داده و باعث رشد کیفیت این همایش بزرگ گردیده به گونه ای که اعضا محترم جامعه مهندسی کشور برای شروع آن لحظه شماری میکنند تا با تبادل علمی و فنی جهت بروزرسانی اطلاعات مهندسی خود اقدام نمایند.

بسیار خوشوقتم که خداوند این فرصت را مجدداً به ما عطا نمود که بتوانیم ارتباط دو بال پیشرفت مهندسی کشور که همان دانشگاه و صنعت هستند را در گردهمایی پیش رو بیش از پیش فراهم نموده و از همه عزیزان درخواست مینمایم که همه توان خود را جهت تحکیم این ارتباط بکار بسته و با حضور فعال خود در پانل ها و نشست های علمی نسبت به ارتقاء سطح علمی همایش و هرچه با کیفیت تر برگزار شدن آن همکاری نمایند.

پیشاپیش از عنایت و همکاری همه عزیزانم در جامعه مهندسی ساخت و تولید کشور بزرگ ایران تشکر و قدردانی مینمایم.

 

دکتر غلامحسین لیاقت

دبیر کنفرانس و رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران